پیراهن آلمان سیاسی خودکشی اردوغان اخبار بین الملل

پیراهن: آلمان سیاسی خودکشی اردوغان اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار حوادث حکم قصاص قاتل «اهورا» اجرا شد

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری گیلان، 22 مهر ماه سال گذشته کودکی 3 ساله به نام اهورا بعد از آزار و اذیت به وسیله ناپدری به قتل رسید.

حکم قصاص قاتل «اهورا» اجرا شد

حکم قصاص قاتل «اهورا» اجرا شد

عبارات مهم : تاریخ

حکم قصاص قاتل اهورای 3 ساله صبحگاه امروز در زندان مرکزی رشت به اجرا درآمد.

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری گیلان، 22 مهر ماه سال گذشته کودکی 3 ساله به نام اهورا بعد از آزار و اذیت به وسیله ناپدری به قتل رسید.

ناپدری اهورا بعد از آزار و اذیت جسمی او، سر این طفل 3 ساله را به دیوار می کوبد که در اثر این اقدام کودک فوت می کند. پزشکی قانونی علت تامه فوت را عوارض ناشی از خونریزی مغزی تشخیص می دهد.

حکم قصاص قاتل «اهورا» اجرا شد

پرونده قتل اهورای 3 ساله بعد از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست در دادسرا به دادگاه کیفری یک استان گیلان ارسال شد.

شعبه 3 دادگاه کیفری یک استان گیلان در تاریخ 96/9/16 قاتل را به قصاص نفس محکوم کرد که این حکم در تاریخ 96/11/3 مورد تایید دیوان عالی کشور نیز قرار گرفت.

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری گیلان، 22 مهر ماه سال گذشته کودکی 3 ساله به نام اهورا بعد از آزار و اذیت به وسیله ناپدری به قتل رسید.

این حکم بعد از انجام تشریفات قانونی و تقاضای اولیای دم و استیذان از مدیر قوه قضائیه صبحگاه امروز در زندان مرکزی رشت به اجرا در آمد.

واژه های کلیدی: تاریخ | دادگاه | قانونی | استان گیلان | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs